KB120后生元小分子细胞营养素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精选优质植物底物

满足菌种指数生长阶段和代谢物生成阶段的不同营养需求

使产品中富含的活性组分最大化

 

KB120后生元小分子细胞营养素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近400种小分子营养组分、5 0 0 道尔顿以下

可直接经黏膜或门静脉吸收,参与机体代谢 ,被细胞高效利用

KB120 后生元小分子细胞营养素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中德双专利保护, 实验数据翔实,学术期刊公开发表,确保功效可评价

全部产品

合作伙伴产品